Däck - Aktuell information om DäckDatum för tillverkningen av däcket

Tillverkningsdatum för däck

alla däck finns också en kod (DOT-kod) som betecknar vilken vecka ett däck är tillverkat och därigenom kan ni räkna ut åldern på däcket. Detta tillverkningsdatum består av fyra siffror. De två första siffrorna betecknar veckan däcket är tillverkat och de två sista sifforna är årtalet däcket är producerat.

Följande gäller då för däckens tillverkningsvecka:

  • 5109 innebär att däcket är tillverkat år 2009 vecka 51
  • 2311 innebär att däcket är tillverkat år 2011 vecka 23
  • 1213 innebär att däcket är tillverkat år 2013 vecka 12

Köp inte däck som är äldre än ett år eftersom även när däcken inte används så åldras de genom att gummit blir allt hårdare. Nya däck har ofta belagts med en tunn glycerinfilm för att däcken inte ska åldras lika fort. Dessutom är lagringsförhållandena för däcken viktiga.

Lagring av däck

När du ska lagra däcken över sommaren eller under vintern är det viktigt att förhållandena är optimala. Detta betyder att däcken ska förvaras svalt under 10°C samt mörkt.